شمرون ، شمیران و معرفی محله های شمیران،مذهبی ، علمی ، پزشکی ، آموزشی ، کامپیوتر

شناسنامه - شناسنامه قدیمی

نویسنده :ع.ا نصر
تاریخ:دوشنبه بیستم مرداد 1393-02:59 ب.ظ

                     شناسنامه بچه شمرون

کتاب‌های قدیمی را که باز می‌کنی به جای اسامی پر از القاب خان، میرزا، سلطنه، دوله، گرفته تا ملا و سید و ... هزار و یک عنوان دیگر و حتی گاهی چند تا از این القاب در کنار هم بود نام‌هایی که مشخص نبود بخش اصلی این نام چیست.
، تکبر، تملق و تحقیر مایه اصلی بسیاری از این القاب در گذشته بوده است. اوضاع به این شکل ادامه داشت تا اینکه در دهه‌های نخست قرن 14 شمسی نسخه اجباری شدن نام خانوادگی برای ایرانیان پیچیده شد، اما با گذشت زمان کم کم احساس شد که اجبار برای انتخاب نام خانوادگی چندان اثربخش نبوده چرا که نوادگان ناراضی از حسن سلیقه اجداد به دنبال تغییر نام خانوادگی خود می‌رفتند.

نام خانوادگی یا نام فامیل یا فامیلی بخشی از نام یک شخص است که تعلق فرد را به یک فامیل یا خانواده بیان می‌کند و یکی از موضوعاتی است که با مقوله هویت، ارتباط ناگسستنی دارد. همچنین در اغلب جوامع نام‌خانوادگی یکی از اقلام اصلی تعیین‌کننده هویت و رابطه نسبی افراد است.
 بچه شمرون
در سال ۱۳۰۴ لوایحی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که بر اساس آن القابی که تا پیش از آن برای ایرانیان انتخاب می‌شد منسوخ و انتخاب نام خانوادگی برای کلیه اتباع ایران اجباری شد. براساس این قانون تازه تصویب شده پس از ابلاغ این قانون به کار بردن القاب و عناوین بجز«آقا» و «بانو» برای خطاب کردن افراد ممنوع و بنا شد تا آنان اسم و شهرت خانوادگی نیکو برای خود انتخاب کنند. البته تا پیش از این لایحه نیز، نام فامیل در ایران به اهل علم و هنر، روشنفکران و صاحب منصبان دولتی اختصاص داشت و مردم عادی با نام پدر و جد، شغل یا حرفه یا القاب شناخته می‌شدند.

در واقع قبل از آن نیز اختصاص نام‌خانوادگی به اشخاص در ایران، برمی‌گردد به سال 1297 شمسی یعنی زمان تاسیس سجل احوال ممکلتی و ماده سوم قانون مصوب آن، که مقرر شد هر رئیس خانواده برای خانواده خود نام مخصوص اختیار کند و اینکه نام خانوادگی تخصیص یافته به نام او ثبت و از آن طریق به هر یک از افراد خانواده او تعلق می‌گرفت و همگی به همان نام منصوب می‌شدند.
  شناسنامه خیلی قدیمی

در نهایت با تصویب قانون مدنی کشور در سال 1313 ثبت‌ نام‌خانوادگی نیز، اجباری شد و بر اساس این قانون، سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام‌خانوادگی انتخاب می‌کرد و نام خانوادگی تخصیص یافته از سوی وی به سایر افراد خانواده‌اش هم اطلاق می‌شد؛ از آن زمان تاکنون بیش از چهار نسل از ایرانیان به این نام‌های خانوادگی خوانده می‌شوند.

نام‌خانوادگی بر اساس محل اسکان قوم و نام یا شهرت بزرگ خاندان، پدر، پدربزرگ و جد، گاهی هم شغل یا حرفه یا یک ویژگی بدنی یا انتخاب می‌شد. امروزه در بین اتباع ایرانی بیش از 10 هزار واژه نام‌خانوادگی وجود دارد که از این میان محمدی بیشترین فراوانی و پس از آن حسینی، احمدی، رضائی، مرادی، حیدری، کریمی، موسوی، جعفری، قاسمی، عباسی، رحیمی، ابراهیمی، زارعی، محمودی، محمودی، غلامی، اکبری، میرزائی و قربانی به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.
  بچه شمرون

اسامی ناخواسته نوادگانی که القاب‌ تحمیلی دارند

پس از چندی که نام‌های خانوادگی به مرور زمان در زندگی افراد نفوذ کرد و اهمیت آن روشن شد بسیاری از افراد دیدند که اسامی خانوادگی که به هر دلیلی انتخاب کردند چندان برای مناسبات اداری مقبول نیست و ممکن است بار معنایی ناخوشایندی برای آین افراد به دنبال اشته باشد. در گذر زمان این اهمیت کم‌کم بیشتر خودنمایی کرد ، هرچند که از ابتدا نیز به ایرانیان شرایط کاملا تشریح شده بود.

حدود یک سال پس از اجباری شدن نام خانوادگی ابلاغیه‌ای از طرف اداره سجل احوال و احصائیه کشوری به کلیه ادارات سجل احوال و احصائیه ابلاغ شده که در روزنامه اطلاعات در تاریخ 30 مرداد ماه 1314 نیز منتشر شده است.
 بچه شمرون

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

" از نقطه نظر دستور قانون که انتخاب نام خانوادگی را برای افراد ضرور دانسته، معلوم است که قانون از نقطه نظر اصول اجتماعی، تعیین خانواده‌های اتباع دولت شاهنشاهی را در اولین درجه اهمیت تلقی کرده است. بدیهی است اسم‌های عادی باعث تعیین می‌گردد و در جامعه متمایل و متشابه است. ای بسا افراد که نام او احمد و یا محمود است پس تعیین نام خانوادگی است که بتواند موقعیت یک فرد را در هر جهت خاطرنشان جامعه نماید.

قانون تشریفات مخصوص برای این اسم در نظر گرفته و در ردیف اسم اصلی آنرا از هر گونه تعرض مصون قرار داده است. متاسفانه تاکنون افراد جامعه متوجه این خصوصیات نگردیده و غالبا مشاهده می‌شود اسامی خانوادگی منتخب مناسب شئون و حیثیات افراد نبوده بلکه موهن این نژاد تاریخی به شمار رفته و با قیدهای مخصوصی مقید گردیده که نه تنها قابل استفاده و استعمال نبوده (مثل خضرائی پدرام تهرانی، حاجی ابراهیمی قزوینی فرد و امثال آن) بلکه اسباب مسخره به شمار می‌رود. اداره سجل احوال وظیفه دار است که علاوه از تثبیت شخصیت و احراز هویت اشخاص حییات و شئون را نیز از هرجهت محفوظ و با اسلوب منظمی تثبیت نماید. تاکنون مامورین سجل احوال از این جهت با افراد جامعه مساعدتی نکرده و آنها را به منظور قانون راهنمایی نموده‌اند و هرگونه الفاظ غیرمتجانس و مرکب و اضافی و مخلوط و غلط را به نام خانوادگی تلقی و در اوراق هویت و مستندات قانونی آن وارد کرده‌اند. بنابراین با مطالعات لازمه نمونه نام خانوادگی را متناسب با شئون اجتماعی باشد و هر کس بتواند در خور زندگانی خود مناسب شغل و مقام و حرفه در آن استفاده نماید. به ضمیمه این متحدالمال به توسط نواحی و حوزه‌ها و دفاتر و شعب در دسترس عموم می‌گذارد و ضرورت دارد که افراد کشور را به حسن انتخاب این نام راهنمایی نموده و نمونه این نامهای خانوادگی که مرتبا تکمیل و ارسال می‌شود با مسند بیان تشریک مساعی نموده و حییات افراد کشور را محفوظ دارید و از طرف مامورین هیچگونه اقدامی راجع به نام خانوادگی اشخاص و احضار آنها نخواهند گردید که خود با طیب خاطر برای خود نام خانواده مناسب انتخاب نمایند.

در اطراف نام خانوادگی خود امعان نظر کرده و نواقص آنرا رفع و در حسن انتخاب اسم ساعی باشند و بدانند اسم اعم از اسم شخص و خانوادگی تاثیر تامی در زندگانی داشته و قسمت اعظم تقدم و تاخر در شئون اجتماعی منوط به حسن یا سوء انتخاب اسماء است. ذیل هر یک از صفحات نام خانوادگی که ضمیمه است به امضای رئیس اداره سجل احوال ممضی است.

رئیس اداره احصائیه و سجل احوال سرتیپ درکاهی"

 محسن اسماعیلی - مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: 5 میلیون و پانصد و هجده هزار و 973 نفر از دهه هفتاد تاکنون برای تغییر نام خانوادگی اقدام کردند که این تعداد متناسب با افزایش جمعیت افزوده می شود. در حال حاضر سالیانه بیش از 90 هزار تقاضا برای تغییر نام وجود دارد.

اسماعیلی علت‌های تغییر نام خانوادگی را در 4 بخش اصلی تقسیم کرد و افزود: مشکل ساختاری که شامل غلط املائی،طولانی بودن، ثقیل بودن یا پیچیدگی در لفظ در اولین گروه این علت است اما اشکال محتوایی نیز که یکی دیگر از دلایل تغییر نام است به طور مثال نامناسب بودن معنی و مفهوم نام خانوادگی مانند بی دین، شه پرست یا داشتن نام‌خانوادگی مغایر با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی همچون بزدل، گدا، پالانی، چاپلوس، دوری از عناوین و القاب زشت و ناپسند و یا بیکانه بودن واژه های تشکیل دهنده نام خانوادگی همه از دلایلی است که به واسطه آن افراد می توانند برای تغییر تام خانوادکی درخواست بدهند.

تغییر پایگاه اجتماعی و یا قرار گرفتن در موقعیت روانشناختی جدید همچون ارتکاب جرائم موثر کیفری یکی از اعضای خانواده ، اجرای احکام نسب و نفی ولد، تشرف به دین مبین اسلام و یا براساس بند شش ماده 976 قانون مدنی در صورت ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی نیز به افراد اجازه تغییر نام خانوادگی می دهد. قانون همچنین به افرادی که کژتابی لفظی و معنایی باعث تداعی معانی نامناسب دیگر از نام خانوادگیشان می‌شود نیز اجازه تغییر نام خانوادگی را داده است.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این که اشخاص می‌توانند در مواردی درخواست تغییر نام خانوادگی کنند، افزود: اگر نام خانوادگی از واژه‌های نامناسبی مانند پالانی، بیچاره، گدا و غیره و یا بیش از دو کلمه مانند خنجری برار عزیزی، امیری آقبلاغ رستم خان، امیری پور مقدم و یا مرکب از واژه‌های خارجی همچون علی‌ اُف، چارلتون، جانسون باشد. علاوه بر آن هرگاه نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی مانند بی دین، شیطان پرست، شاه پرست باشد و یا از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین همچون سرهنگ، خان، مهندس در آن استفاده شده باشد دارنده آن نام خانوادگی می‌تواند به ثبت احوال مراجعه و نام خانوادگی خود را تغییر دهد.

به گفته وی، اگر نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد و یا هر گاه محکومیت کیفری موثر برای یکی از افراد خانواده (پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو) بوده و داشتن آن موجب ننگ و سرافکندگی باشد با ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعی دادگاه میتوان اقدام به تغییر نام خانودگی کرد.

اسماعیلی در این زمینه می‌گوید: هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد. و تغییر نام خانوادگی به منظور حفظ وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می‌نماید، با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است. همچنین بر اساس ماده 42قانون ثبت احوال نیز تغییر نام خانوادگی زن به تبعیت از شوهر ممکن خواهد بود.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به این که اشخاص می‌توانند در مواردی پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را حذف کنند، افزود: اگر نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل مانند: افتخاری علی آبادی، تبریزی راد منش ویا ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه همچون زراسوند احمدی، محسنی قشقائی و ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف و مشاغل مانند بنکدار قاسمی، احمدی نقاش باشد، می‌تواند برای حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود اقدام کنند. همچنین هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی فردی حرف، عدد یا کلمه زائد مانند م قاسمی، شکوهی صفت، مرحومه حسنی و یا ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ‌ها یا نام یک حیوان و یا شی باشد نیز می‌توان برای حذف این واژگان به ثبت احوال مراجعه کنند.

اسماعیلی تعداد بالای واژه‌های نام خانوادگی را یکی دیگر از دلایل قابل قبول برای حذف عنوان کرده و می‌افزاید: برخی از این نام خانوادگی‌های طولانی عبارتند از علاف هوشیار علی گورکی، آقا میرزا محمدعلی شیرازی، امیری آقبلاغ رستم خان، حسین زاده روز گذران خوش قلب،عرب خابوری تلک آبادی، ترمه بافت ساکن شیراز از جمله نام خانوادگی های طولانی است.

به گفته او، طولانی‌ترین نام خانوادگی که داشته‌ایم دارای 35 کاراکتر (حرف) بوده است.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال تاکید می‌کند: برخی از واژه‌های غیرمتعارف، مستهجن و دارای معنای نامناسب که اقدام به تغییر نام خانوادگی کرده‌اند که عبارت از گرگی، گوش بر، دو کله، سوراخ، عملی، پیاده، سواره، تیغ زن، کچل وند، گاوی، پالان دوز، قوری، پیش دستی، بزهکار، دویستی، دل کبابی، شمری، حلقه به گوش، کلوچه، ببری، فلفلی، خوکچی، زیغ، هزار تومانی، چرت، چرمی، سبزی خشک، حقیر، مزدور اول است. استفاده از اسامی این چنینی به عنوان نام خانوادگی نشان دهنده این است که در آن دوران کسی لزوم حسن انتخاب نام خانوادگی را به عنوان نام خانوادگی در نیافته بود بنابراین اداره احصاییه با انتشار مطلبی در روزنامه اطلاعات در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد.

به گفته محسن اسماعیلی - مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیش از 90 درصد تقاضاها برای تغییر نام خانوادگی موافقت می‌شود هر چه باشد کسی نمی‌تواند تاثیر آن را در روابط اجتماعی به راحتی نادیده بگیرد.http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه هفتم مرداد 1398 02:28 ق.ظ

Superb forum posts. Thanks a lot.
best canadian pharmacies online most reliable canadian pharmacies Canadian Pharmacy USA canadian cialis northwest pharmacies canada medication pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmaceuticals nafta trusted pharmacy canada scam canada pharmaceuticals online
Cialis 20 mg
یکشنبه دوم تیر 1398 01:59 ب.ظ

Valuable stuff. With thanks.
cialis flussig can i take cialis and ecstasy tadalafil 10 mg cialis 20 mg only now cialis 20 mg cialis usa cost where cheapest cialis buying cialis on internet try it no rx cialis click here cialis daily uk
http://dentrepde.strikingly.com/
شنبه یکم تیر 1398 11:20 ب.ظ

Thanks. Wonderful information!
cialis free trial chinese cialis 50 mg cialis daily cialis 20 mg effectiveness generic cialis generic cialis pill online buy cialis uk no prescription cialis herbs order a sample of cialis cialis sans ordonnance
Cialis canada
شنبه یکم تیر 1398 06:34 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis generic link for you cialis price cialis cuantos mg hay only now cialis for sale in us cialis generico chinese cialis 50 mg cialis without a doctor's prescription price cialis wal mart pharmacy cialis kaufen bankberweisung cialis qualitat
cialis from walmart
پنجشنبه سی ام خرداد 1398 10:06 ب.ظ

Kudos, Ample knowledge.

how much does a cialis cost cialis generique 5 mg wow cialis 20 recommended site cialis kanada comprar cialis 10 espa241a viagra vs cialis vs levitra tadalafilo canadian discount cialis canadian cialis fast cialis online
cialis online deutschland
پنجشنبه سی ام خرداد 1398 03:14 ق.ظ

With thanks! I value it.
prix de cialis cialis 5mg buy cialis sample pack cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online nz cialis 5 mg scheda tecnica enter site 20 mg cialis cost female cialis no prescription cost of cialis per pill viagra cialis levitra
http://cioucodan.strikingly.com/
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 10:59 ق.ظ

You said this superbly!
dose size of cialis we use it cialis online store cialis generic tadalafil buy cialis y deporte cialis generic availability cialis para que sirve cialis kaufen we choice cialis pfizer india low cost cialis 20mg cialis australian price
http://grapotku.strikingly.com/
سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398 06:39 ب.ظ

Truly a good deal of awesome info!
cialis bula tadalafil 20mg cialis 05 cialis sicuro in linea we use it 50 mg cialis dose cialis taglich cialis 30 day sample compare prices cialis uk cialis taglich cialis prices
cialis without a doctor 20mg
دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398 06:02 ق.ظ

With thanks. Lots of info!

cialis 20 mg best price can i take cialis and ecstasy online cialis generic cialis 20mg tablets free cialis only here cialis pills purchasing cialis on the internet we use it 50 mg cialis dose can i take cialis and ecstasy cialis pills price each
http://provpastwal.strikingly.com/
یکشنبه بیست و ششم خرداد 1398 04:46 ب.ظ

Seriously all kinds of superb facts.
india cialis 100mg cost cialis generisches kanada cialis pas cher paris female cialis no prescription tadalafil generic cialis 20 mg best price cialis online napol cialis price thailand buy cialis online cialis great britain
cialis from usa
یکشنبه بیست و ششم خرداد 1398 02:10 ق.ظ

Fine posts. With thanks.
order generic cialis online wow cialis tadalafil 100mg warnings for cialis cilas cialis price in bangalore only now cialis 20 mg cheap cialis only here cialis pills cialis tablets cialis free trial
http://neuprotum.strikingly.com/
شنبه بیست و پنجم خرداد 1398 12:09 ب.ظ

You actually explained that really well.
prices on cialis 10 mg buying brand cialis online low cost cialis 20mg cialis venta a domicilio chinese cialis 50 mg cialis rckenschmerzen buy cialis uk no prescription cialis rezeptfrei achat cialis en europe click now buy cialis brand
Buy cialis
جمعه بیست و چهارم خرداد 1398 10:01 ب.ظ

Beneficial advice. Kudos.
precios de cialis generico rezeptfrei cialis apotheke deutschland cialis online effetti del cialis generic cialis pro cialis rckenschmerzen generico cialis mexico buy cheap cialis in uk cialis y deporte cialis professional yohimbe
cialis online prescription
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398 05:28 ب.ظ

Many thanks! A lot of forum posts.

cialis mit grapefruitsaft cialis pills price each cialis professional from usa achat cialis en europe cialis y deporte low cost cialis 20mg cialis daily new zealand how does cialis work order generic cialis online tadalafil tablets
http://tistpetscarl.strikingly.com/
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398 04:00 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis sans ordonnance canadian discount cialis click here to buy cialis cialis pas cher paris cialis sicuro in linea cialis generic tadalafil buy viagra or cialis buying cialis on internet cialis purchasing cialis taglich
http://nafote.strikingly.com/
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 01:59 ب.ظ

You made your position very nicely.!
acheter du cialis a geneve cialis generico cialis 5mg billiger cialis 5 mg para diabeticos calis no prescription cialis cheap cialis 20 mg effectiveness generic cialis levitra cialis for bph price cialis best
cialisvie.com
دوشنبه بیستم خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Thank you! Great stuff.
walgreens price for cialis brand cialis nl cialis generico cialis alternative wow cialis 20 cialis prezzo al pubblico cialis lilly tadalafi cialis mit grapefruitsaft look here cialis order on line generic cialis at the pharmacy
http://cialisvie.com/
شنبه هجدهم خرداد 1398 11:50 ب.ظ

You actually said that fantastically!
tadalafil 10 mg we recommend cheapest cialis cialis sale online female cialis no prescription we choice free trial of cialis safe dosage for cialis generic cialis in vietnam only best offers cialis use prices on cialis 10 mg cialis professional yohimbe
cialisvie.com
جمعه هفدهم خرداد 1398 06:00 ب.ظ

With thanks. Quite a lot of posts.

cialis generique online cialis cialis cipla best buy 200 cialis coupon canada discount drugs cialis cialis generico postepay purchasing cialis on the internet generic cialis at walmart generic cialis tadalafil cialis dose 30mg
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1398 01:06 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
canada drug pharmacy canada reviews reputable canadian prescriptions online canadian medications, liraglutide buy vistagra online safe online pharmacies of canada safe canadian online pharmacies canadian pharmacies online prescriptions canadian medications 247 canadian pharmacies stendra
Generic cialis
جمعه شانزدهم آذر 1397 12:04 ق.ظ

Kudos, Plenty of stuff!

wow look it cialis mexico where cheapest cialis buy brand cialis cheap generic low dose cialis can i take cialis and ecstasy we use it cialis online store tadalafil 20 mg cialis patent expiration cialis official site brand cialis generic
buy cialis online no prescription
پنجشنبه پانزدهم آذر 1397 04:34 ق.ظ

Wonderful info. Thanks.
cialis arginine interactio india cialis 100mg cost cialis generico lilly cheap cialis ou trouver cialis sur le net get cheap cialis we use it cialis online store we use it cialis online store cialis with 2 days delivery cialis daily reviews
Cialis prices
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 10:54 ق.ظ

Very good tips. Many thanks!
cialis australian price cialis generique cialis venta a domicilio cialis dosage cialis super kamagra american pharmacy cialis cialis tadalafil only best offers 100mg cialis we like it safe cheap cialis achat cialis en suisse
Buy cialis
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 11:29 ب.ظ

You've made the point!
cialis mit grapefruitsaft cialis online holland how to purchase cialis on line cost of cialis per pill cialis kaufen generic cialis pill online cialis generico milano no prescription cialis cheap cialis 20 mg cost female cialis no prescription
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 12:29 ب.ظ

Seriously all kinds of fantastic data!
tadalafil 5mg sublingual cialis online how do cialis pills work when will generic cialis be available canada discount drugs cialis look here cialis order on line cialis 5 mg funziona cialis et insomni cialis in sconto overnight cialis tadalafil
buy tadalafil
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 12:58 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
we use it cialis online store callus cialis generisches kanada cialis alternative only here cialis pills cheap cialis venta cialis en espaa cialis 30 day sample cialis 5mg prix try it no rx cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 11:57 ق.ظ

You actually mentioned it effectively!
cialis generika in deutschland kaufen buy online cialis 5mg brand cialis nl generic cialis soft gels cialis cuantos mg hay are there generic cialis no prescription cialis cheap enter site 20 mg cialis cost cialis prices cialis daily
Cialis online
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 12:36 ق.ظ

Excellent info. Regards!
get cheap cialis cialis pas cher paris cialis side effects dangers cialis kaufen bankberweisung viagra vs cialis legalidad de comprar cialis cialis dosage cialis rckenschmerzen generic for cialis cialis 200 dollar savings card
buy cials online
یکشنبه یازدهم آذر 1397 11:26 ق.ظ

You actually explained it adequately!
cialis canada cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription generic cialis pro generic cialis tadalafil get cheap cialis acheter cialis kamagra cost of cialis cvs cialis preise schweiz preis cialis 20mg schweiz
Buy cialis online
شنبه دهم آذر 1397 11:19 ق.ظ

You said that effectively!
cialis generika in deutschland kaufen cialis venta a domicilio rezeptfrei cialis apotheke cialis 50 mg soft tab cialis canada non 5 mg cialis generici try it no rx cialis cialis bula estudios de cialis genricos how do cialis pills work
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic