شمرون ، شمیران و معرفی محله های شمیران،مذهبی ، علمی ، پزشکی ، آموزشی ، کامپیوتر

روزه ماه رمضان و تغدیه صحیح

نویسنده :ع.ا نصر
تاریخ:دوشنبه دهم تیر 1392-12:17 ب.ظ

شهید دكتر سید رضا پاك نژاد در مجموعه ای كه " اولین دانشگاه و آخرین پیامبر" نام دارد و رساله دوره دكترای ایشان بوده، مطالب جالبی در مورد نكات بهداشتی و تربیتی اسلام متذكر شده اند. این شهید بزرگوار، بهره ای كه از دانش پزشكی داشتند، دلایل بسیاری از سنن و فرائض اسلامی را توضیح دادند. كتاب روزه ایشان نیز حاوی نكات پزشكی و علمی ارزشمندی است. به مناسبت حلول مبارك ماه رمضان بخشی از مطالب این كتاب  در اختیار بازدیدكنندگان عزیز قرار می گیرد.

1- روزه چیست؟
روزه ((Fast به معنای كم خوردن نیست ، بلكه به معنای خودداری از خوردن، آشامیدن ، داشتن روابط جنسی، سخن گفتن و بالاخره پرهیز از كار كردن در فرهنگهای مختلف به نام " روزه داری" شده است.

در میان بومیان استرالیا بر هر زنی واجب بوده كه پس از فوت شوهرش به تناسب از چند روز تا یكسال روزه بگیرد و سخن نگوید. روزه در دیانت یهود قبل از مسیحیت بود چنانچه حضرت مریم نیز بر طبق آیات نذر می نماید روزه بگیرد و با احدی سخن نگوید.

صائبی ها و مانویان و مسیحیان از بعضی خوردنیها اجتناب می كنند و ما مسلمانان از خوردن و آشامیدن خودداری می كنیم. و دستورات دیگری نیز در این رابطه هست كه البته با منع از خوردن همین مقدار ماده غذایی كه امعاء و احشاء را به فعالیت وادار می نماید، هدف از روزه حاصل نمی شود.

2- زمان روزه داری در قرآن كریم چیست؟
قرآن كریم آغاز روزه داری مسلمانان را از زمان بازشناخته شدن رشته های سیاه و سفید آسمانی از یكدیگر تعریف می كند.

مسلمانان در آن زمان ساعت نداشتند و به همین علت  بهترین شناسایی شروع وقت روزه داری نظر انداختن به آسمانها بوده .

در حقیقت تعیین زمان روزه یكی از هزاران معجزه ای است كه توسط قرآن مطرح شده است.

طرز طلوع و غروب خورشید در مناطق استوایی چنان است كه از وسط آسمان می گذرد و هر چه به دو قطب نزدیكتر می شویم. خوشید زاویه نشین تر می شود و از گوشه ها عبور می كند و در مكانهایی وجود دارند كه با یك چشمك زدن خورشید و سوسو كردن نور و در حقیقت پیدایش نوارهای سفید و روشن متمایز از سیاه، می توان شب و روز را از یكدیگر باز شناخت و در حقیقت تعیین وقت قرآن را به عنوان اعجاز پذیرفت( تمیز خطوط نورانی خورشید از تاریكی های شب در تمام نقاط مسكونی كره زمین، امكان پذیر و بهترین وسیله شناسایی است) طول روزه مسلمانان از طلوع اولین اشعه خورشید تا غروب آخرین شعاع آن است و بدین ترتیب در كشورهایی كه بین خط استوا تا مدارهای 67 درجه عرض جغرافیایی شمالی و جنوبی تقریباً واقعند، تشخیص زمان آغاز و هنگام پایان روزه داری آسان بوده و اگر كسانی باشند كه در اراضی بین 69 درجه تا قطبین واقعند بر حسب آنچه فقها اظهار داشته اند می توانند تقسیمات متعادلی بمنظور فوق بنمایند بدین ترتیب:

وقت روزه داری مسلمانان از طلوع فجر صادق تا مغرب شرعی بوده و تشخیص ایندو زمان یعنی آغاز و پایان آن برای همه و حتی كسانیكه حس تشخیص شان ضعیف است آسان می باشد.

2- زمان روزه داری در قرآن كریم چیست؟
قرآن كریم آغاز روزه داری مسلمانان را از زمان بازشناخته شدن رشته های سیاه و سفید آسمانی از یكدیگر تعریف می كند.

مسلمانان در آن زمان ساعت نداشتند و به همین علت  بهترین شناسایی شروع وقت روزه داری نظر انداختن به آسمانها بوده .

در حقیقت تعیین زمان روزه یكی از هزاران معجزه ای است كه توسط قرآن مطرح شده است.

طرز طلوع و غروب خورشید در مناطق استوایی چنان است كه از وسط آسمان می گذرد و هر چه به دو قطب نزدیكتر می شویم. خوشید زاویه نشین تر می شود و از گوشه ها عبور می كند و در مكانهایی وجود دارند كه با یك چشمك زدن خورشید و سوسو كردن نور و در حقیقت پیدایش نوارهای سفید و روشن متمایز از سیاه، می توان شب و روز را از یكدیگر باز شناخت و در حقیقت تعیین وقت قرآن را به عنوان اعجاز پذیرفت( تمیز خطوط نورانی خورشید از تاریكی های شب در تمام نقاط مسكونی كره زمین، امكان پذیر و بهترین وسیله شناسایی است) طول روزه مسلمانان از طلوع اولین اشعه خورشید تا غروب آخرین شعاع آن است و بدین ترتیب در كشورهایی كه بین خط استوا تا مدارهای 67 درجه عرض جغرافیایی شمالی و جنوبی تقریباً واقعند، تشخیص زمان آغاز و هنگام پایان روزه داری آسان بوده و اگر كسانی باشند كه در اراضی بین 69 درجه تا قطبین واقعند بر حسب آنچه فقها اظهار داشته اند می توانند تقسیمات متعادلی بمنظور فوق بنمایند بدین ترتیب:

وقت روزه داری مسلمانان از طلوع فجر صادق تا مغرب شرعی بوده و تشخیص ایندو زمان یعنی آغاز و پایان آن برای همه و حتی كسانیكه حس تشخیص شان ضعیف است آسان می باشد.


3- چرا سی روز روزه می گیریم ؟
سالی چند روز روزه شدن و گاهی در یك ماه یك یا چند روز را انتخاب كردن مدت روزه داری است كه امروز جهانیان هر كدام بنحوی آنرا پذیرفته اند.

در بین مسلمانان روزه واجب هر ساله در انحصار ماه رمضان است كه تقریباً سی روز می شود.

بندیكت (Benedict) دانشمند فیزیولژی یك دوره روزه را سی و یكروز دانسته می گوید در این مدت در تركیب خون هیچگونه اختلاطی بهم نرسیده و آن نوری كه در بعضی از روزه داران دیده می شود یك حالت جوانی و نشاطی است كه برای روزه داران رخ می دهد.

دكتر ژان فروموزان(Jean Fromosan) می گوید ذخایر كلیكوژن كبدی و پروتئین خون و ذخیره چربی كه در مرد سی درصد و در زن بیست درصد است برای یك ماه بدن كافی است.

دكتر الكسیس كارل(222 انسان وجود ناشناخته) در باره روزه مطالبی دارد تا آنجا كه می گوید با روزه داری قند خون در كبد میریزد و چربیهائی كه در زیر پوست ذخیره شده اند و پروتئین های عضلات و غدد و سلولهای كبدی آزاد می شوند و بصرف تغذیه می رسند كه چون با سخن ژان فروموزان كه گفت بعضی عناصر ذخیره ای بدن برای سی روز كافیست در كنار یكدیگر قرار داده شود نتیجه می گیریم كه در ظرف مدت یك ماه روزه داری آدمی دارنده یك بدن تازه تعمیر شده و آزاد گردیده از قید و بند سموم و كهنه هاست. بعلاوه نباید اثر فاصله هلال تا محاق و ماه را كه قریب 30 روز می شود فراموش نمود یعنی گردش آسمانها نیز مدت روزه داری را سی روز اعلام داشته و می دارند.

كسانی دیگر نیز از متخصصین هستند كه ذخائر بدنی را برای سی روزه روزه داری مناسب و كافی دانسته اند و می دانیم اولین روز پس از ماه روزه یعنی روز اول شوال را نمی توان روزه گرفت و آنرا حرام شمرده اند، این مسئله برای یكنواخت بودن مسلمانان و تشویق آنها است در اینكه باید هماهنگ و در یك صف بوده و برای حفظ حدود و ثغور دستورات اسلامی كوشا باشد.

سفره افطار در ماه رمضان

 

4- تنفس ، تازه كردن هواست، روزه ، تازه كردن غذاست
هماهنگونه كه تنفس عمیق یكنوع تازه كردن هوای در ریه هاست روزه نیز یك تازه كردن مواد غذایی در بدن می باشد.

تنفس عمیق برای شستشوی هوای داخل بدن و روزه برای شستشوی الكترولیت ها و عصاره های غذائی بین بافتی است.

آدمی هر دقیقه 16 نفس می كشد هر تنفس یك دم و یك بازدم معمولی دارد كه شمارش، نوع و مقدارهوائی كه وارد و خارج می گردد معین بوده و خود كار انجام می گیرد ولی تنفس عمیق یك دم و بازدم شدیدتری است كه طبق دستورات بهداشتی بجای آورده می شود.

بهداشت اجازه نمی دهد برای تنفس عمیق جز از هوای لطیف و نظیف استفاده كرد به همین ترتیب با یك جمله" مسلمان در ماه رمضان مهمان خداست" آوردن غذای ناسازگار و مسموم كننده و غیر حلال را بر سر سفره چنین میزبانی ممنوع ساخته است.

نه آنكه در بقیه سال خوردن غذای حرام و ناسازگار اشكالی نداشته باشد بلكه مقصود اینست، چون یكی از خواص روزه دفع سموم است در این ماه مراقبت بیشتری باید نمود كه از جذب مجدد سموم جلوگیری بعمل آید. و در واقع ماه رمضان ماه تمرین و آزمایش برای انتخاب سفره ای سازگار در سراسر سال است. سفره ای كه میزبانش" خداست" و میهمانش نباید بر آن مسموم گردد.

تنفس عمیق از هوای لطیف وبازدم هوای آلوده است كه تكرار آن سبب می شود به طور كلی همه ریه ها بلكه سراسر بدن تصفیه گردد به همین طریق روزه های متوالی نیز موجب خروج كلیه سموم از مجاری و فواصل بین سلولی وبافت ها می گردد.

اولین تنفس عمیق سبب می شود نزدیك به دو لیتر هوا كه 5/1 لیتر بیش تر از هوای دم عادی است بنام هوای تكمیلی وارد ریتین گردد و در بازدم شدید و عمیق باز 5/3 لیتر هوا كه مجموعه ای از بازدم عادی و هوای اندوخته است بنام ظرفیت حیاتی از دهان خارج می شود و چون در بازدم بسیار عمیق هم شش ها نمی توانند كاملاً روی هم جمع شوند لذا حدود یك لیتر هوا به نام هوای همیشگی در ریه ها باقی می ماند، اینك باز برای تصفیه باقیمانده یك تنفس عمیق دیگر دستور داده می شود كه می توان حساب كرد پس از چند مرتبه ، هوای داخل ریه ها كاملاً نزدیك به هوای تازه خواهد بود. روزه نیز به همین نحو است كه روز اول مقداری از تمام اندوخته های اضافی كه بسیاری از آنها برای اعضا مسمومیت نسبی دارد از بدن خارج می شود و جای آنها را جذب شده های تازه می گیرد و به همین نحو چنانچه خواهیم گفت با تكرار روزه گویا منبع آبی را كه راكد بوده هر روز مقداری از آن را برداریم و آب پاكیزه بجای آن بریزیم تا اینكه به طور قطع یك ماه بگذرد پس از این مدت بدن غوطه ور در آبها و الكترولیت ها و عناصر تازه ای خواهد بود.

5- یك بحث جالب علمی در مورد روزه
بفرمائید سه لیوان مایع برای خوردن بیاورند . سه لیوان موجود آب آشامیدنی، آب هندوانه و شیرگاو است- به عبارتی  مایعات جدا شده از جماد- نبات- حیوان.

ساختمان شیر( آب حیوان) نزدیكتر و سازگارتر ببدن است و در درجه دوم آب گیاه و آخر آب اشامیدنی.

آب قسمت اعظم هر سه را تشكیل می دهد و پس از خوردن باید آب زیادی بصورت ادرار و غیره دفع گردد اما:

آب سنگ ( آب آشامیدنی ) پس از چند روز( شاید 12 روز) خارج می شود آب گیاه بیشتر و باز آب حیوان زیادتر، بدین معنی كه آب شكاف سنگها جذب و وارد خون و سرانجام بین انساج و بافت ها قرار گرفته آب موجود و ذخیره 12 روز قبل را خارج می سازد.

ذرات رادیو اكتیو بغذائی افزودند و بكیفیت هضم و جذب ودفع آن با دنبال كردن ذرات وقوف حاصل كردند.

برای روشن شدن مطلب و اینكه مقصود ما از بحث چیست تحت عنوان مطالعات متابولیسمی شرحی داده می شود!

(Metabolism – Studies) ( مطالعات متابولیسمی):

آنچه می خوریم تصور می شود صرف سوختن و تهیه انرژی برای بدن می شود و دفع می گردد ولی تصوری نادرست بوده، اینگونه است كه بدن عنوان حوضی داشته كه غذا از طرفی وارد و از طرف دگرش خارج می شود، مثلاً مواد قندی از جانبی وارد شده و از جانب دگر بمصرف سوختن رسیده دفع می گردد و آنرا حوض متابولیسمی (Metabolic – Pool) نامیده اند. آنچه وارد می شود تازه است و باید تازه هم باشد و آنچه خارج می شود از مانده ها و كهنه هاست و باید هم فاسدها و مانده ها خارج شوند( چنانچه تطهیر ظرف جهانی نیز چنین است كه تازه ها و كودكان بیایند و مانده ها و فرتوتها بروند).

اكسیژنی كه امروز وارد بدن می شود 6 ماه بعد خارج شده و كلسیم امروز 180 روز بعد مصرف می گردد.

اگر ازت رادیو اكتیو در غذا باشد چند هفته بعد آنرا در ادرار می بینیم.

برای تعیین خط سیركربن معمولی، كربن دیگری كه وزن اتمی 14 دارد بكار می برند.

كربن گلوكز معمولی 12 است و اگر 14 باشد گلوكز رادیواكتیو است كه مدتها بصورت گاز كربنیك بعنوان یك كاتالیزر در بدن می ماند و سپس دفع می شود و همینطور برای اكسیژن با وزن اتمی 15 آنرا انتخاب می نمایند كه نصف عمرش 124 ثانیه است.

اكسیژنی كه در تانك و كپسول است 15 است و اگر با این اكسیژن گاز كربنیك در بدن درست شد بعلت آنكه با آهك جذب شده باید رادیو اكتیو باشد و به علت  ماندن این عناصر در بدن است كه بدن را حوض متابولیسم می نامند و وارد شدن نوها به بدن و خروج كهنه ها و توقف فیمابین را - Dynamic State .

هم اكنون فكر كنید با این همه سرو صدا كه در خوردن یك ذره آب بوجود می آید آیا كافیست كه با چند روز روزه داری توقع داشت كه همه فاسدها و كهنه ها جای خود را به تازه ها بدهند یا باید با روزه های متوالی به چنین نتیجه و مقصودی رسید؟

منبع:سایت شهید آوینی
over the counter cialis
یکشنبه دوم تیر 1398 09:15 ب.ظ

Cheers, I enjoy this.
where cheapest cialis fast cialis online order cialis from india if a woman takes a mans cialis the best choice cialis woman comprar cialis 10 espa241a order generic cialis online the best choice cialis woman cialis side effects only here cialis pills
Cialis canada
یکشنبه دوم تیر 1398 06:01 ق.ظ

Truly lots of useful tips.
can i take cialis and ecstasy cialis lowest price cialis tadalafil buy cheap cialis in uk try it no rx cialis buy original cialis cialis canadian drugs rx cialis para comprar where do you buy cialis cialis 20 mg
cheap brand cialis
شنبه یکم تیر 1398 01:24 ب.ظ

Very good postings. Appreciate it!
cialis pills price each cialis e hiv enter site 20 mg cialis cost price cialis best how to buy cialis online usa cialis side effects dangers viagra cialis levitra low cost cialis 20mg cialis billig enter site 20 mg cialis cost
http://stumqaiprog.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خرداد 1398 09:33 ب.ظ

You actually expressed this effectively!
does cialis cause gout generic cialis soft gels cialis 200 dollar savings card callus we choice cialis pfizer india price cialis best generic for cialis cialis baratos compran uk cialis 100 mg 30 tablet preis cialis 20mg schweiz
http://noesursu.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خرداد 1398 05:51 ق.ظ

You explained that adequately.
we choice cialis uk cialis tadalafil brand cialis generic cialis super acti acquisto online cialis side effects for cialis cialis daily reviews buying cialis on internet cialis sans ordonnance cialis generisches kanada
Cialis pills
پنجشنبه سی ام خرداد 1398 12:32 ب.ظ

Lovely info, Thanks a lot!
weblink price cialis cialis lowest price cialis rezeptfrei deutschland cialis online cialis dose 30mg cialis ahumada interactions for cialis cialis generico en mexico only best offers cialis use cialis en 24 hora
Cialis online
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 06:34 ب.ظ

You made your position quite effectively!!
cialis sicuro in linea 200 cialis coupon cialis pas cher paris the best site cialis tablets prices on cialis 10 mg brand cialis nl only now cialis 20 mg cialis dose 30mg cialis prices in england generic cialis review uk
http://outalur.strikingly.com/
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 02:22 ق.ظ

Perfectly expressed really! .
look here cialis order on line we use it 50 mg cialis dose purchase once a day cialis generic cialis pro price cialis wal mart pharmacy canadian discount cialis opinioni cialis generico cialis 100mg suppliers cialis wir preise cialis daily
Cialis online
سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398 03:44 ق.ظ

Amazing data. With thanks!
cialis taglich buying brand cialis online price cialis best how much does a cialis cost cialis canada generic cialis at walmart prezzo cialis a buon mercato enter site natural cialis cialis patentablauf in deutschland buy online cialis 5mg
http://inorbe.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398 12:53 ب.ظ

Incredible quite a lot of terrific data.
cialis 20 mg cost when will generic cialis be available we recommend cheapest cialis cialis para que sirve cialis professional from usa generic cialis levitra cialis generic cialis with 2 days delivery cialis pills price each buying cialis on internet
free cialis
شنبه بیست و پنجم خرداد 1398 04:26 ق.ظ

You revealed that very well!
we choice free trial of cialis cialis et insomni cialis per paypa cialis baratos compran uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis super acti wow cialis tadalafil 100mg cialis venta a domicilio venta de cialis canada generic cialis 20mg uk
Cialis pills
جمعه بیست و چهارم خرداد 1398 02:22 ب.ظ

You actually stated this exceptionally well.
link for you cialis price acheter du cialis a geneve cialis baratos compran uk buy cheap cialis in uk acheter cialis kamagra low cost cialis 20mg bulk cialis what is cialis cost of cialis cvs wow cialis tadalafil 100mg
Buy generic cialis
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398 11:58 ب.ظ

Thank you! A good amount of material!

cialis 100mg suppliers cialis 5 mg we use it 50 mg cialis dose cialis 100 mg 30 tablet look here cialis order on line the best choice cialis woman brand cialis nl cialis generico postepay free cialis free generic cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 08:23 ب.ظ

You made your stand quite nicely..
click here take cialis purchase once a day cialis are there generic cialis precios de cialis generico buy cialis online generic cialis in vietnam how to buy cialis online usa cialis generic tadalafil buy tadalafil 20mg look here cialis cheap canada
http://cialisvie.com/
دوشنبه بیستم خرداد 1398 07:18 ب.ظ

Whoa plenty of excellent facts.
buy cheap cialis in uk buy generic cialis cialis with 2 days delivery buy brand cialis cheap cialis professional yohimbe prezzo cialis a buon mercato prices on cialis 10 mg cialis en 24 hora cialis side effects cialis coupons printable
cialisvie.com
یکشنبه نوزدهم خرداد 1398 01:31 ب.ظ

Really plenty of amazing data.
cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis cipla best buy cialis dosage recommendations cialis 5 mg funziona cialis pills buying cialis on internet female cialis no prescription cialis tablets australia cialis professional from usa
http://cialisvie.com/
شنبه هجدهم خرداد 1398 08:01 ق.ظ

Nicely voiced without a doubt. .
click now cialis from canada cialis patent expiration effetti del cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day sample cialis alternative weblink price cialis how to buy cialis online usa cialis tadalafil cialis 5mg billiger
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه بیست و چهارم فروردین 1398 01:49 ق.ظ

Awesome information. Thanks!
canada online pharmacies legitimate canada pharmacies online prescriptions canada medication prices drugs for sale deep web buy viagrow pharmacy near me pharmacy canada reviews canada pharmacies account canadian pharmacy world pharmacy times
buy cials online
جمعه شانزدهم آذر 1397 08:46 ق.ظ

Kudos. I value this.
generic cialis soft gels cialis pas cher paris cialis rckenschmerzen recommended site cialis kanada cialis 200 dollar savings card we choice free trial of cialis only now cialis 20 mg cialis diario compra cialis sale online cialis generique 5 mg
Buy cialis
پنجشنبه پانزدهم آذر 1397 01:38 ب.ظ

Really many of excellent information.
cialis for bph trusted tabled cialis softabs cialis prices in england wow look it cialis mexico buy cialis dose size of cialis acquistare cialis internet pastillas cialis y alcoho dosagem ideal cialis cialis super kamagra
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 05:33 ب.ظ

Great info, Cheers.
if a woman takes a mans cialis cialis savings card cialis professional from usa cialis reviews order cialis from india cialis tadalafil cialis et insomni cialis australian price cialis generique cialis daily new zealand
Generic cialis
چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 04:38 ق.ظ

Many thanks! Loads of material.

cialis 5mg prix cialis online holland cialis 100mg suppliers cialis online holland buy cialis online cialis prezzo in linea basso precios cialis peru tadalafil 20mg try it no rx cialis generic cialis review uk
buy cialis online best price
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 05:29 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it!
cialis generico en mexico cialis en mexico precio we recommend cheapest cialis cialis daily new zealand cialis online nederland effetti del cialis how to purchase cialis on line when will generic cialis be available cialis cipla best buy cialis 30 day trial coupon
buy tadalafil no prescription
سه شنبه سیزدهم آذر 1397 06:12 ق.ظ

Kudos. Helpful stuff!
cialis 10 doctissimo cialis generico online prix de cialis cialis generic availability cialis for sale south africa generic cialis pro cialis dose 30mg cialis side effects how to buy cialis online usa cialis tablets australia
Cialis canada
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 06:10 ب.ظ

Cheers, Good information.
enter site very cheap cialis buy name brand cialis on line generic cialis 20mg tablets the best site cialis tablets cialis 5 effetti collaterali cialis usa cost look here cialis cheap canada low cost cialis 20mg generic cialis soft gels cialis flussig
buy generic cialis pills
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 05:53 ق.ظ

Factor clearly used.!
5 mg cialis coupon printable canadian discount cialis trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg best price cialis pills can i take cialis and ecstasy buy online cialis 5mg cialis free trial cialis rezeptfrei sterreich sublingual cialis online
Online cialis
یکشنبه یازدهم آذر 1397 05:40 ب.ظ

Effectively voiced indeed. .
cialis rckenschmerzen cialis 5mg prix we like it cialis price cialis arginine interactio low dose cialis blood pressure generic cialis soft gels look here cialis cheap canada cialis savings card cialis canada on line prescription doctor cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه یازدهم آذر 1397 05:27 ق.ظ

Many thanks. A good amount of facts!

the best choice cialis woman we like it cialis soft gel buy cialis online legal cialis for sale in europa cialis daily cialis 20 mg cost rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online cheapest cialis daily new zealand tadalafil 5mg
Cialis canada
شنبه دهم آذر 1397 06:07 ب.ظ

Excellent info. Kudos.
cialis en 24 hora cialis soft tabs for sale look here cialis cheap canada how much does a cialis cost tesco price cialis tesco price cialis buying brand cialis online only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cut in half canadian cialis
Cialis generic
شنبه دهم آذر 1397 05:04 ق.ظ

You've made the point.
if a woman takes a mans cialis brand cialis nl cialis lowest price cialis efficacit walgreens price for cialis cialis coupon cialis generico milano cialis generico in farmacia buy generic cialis enter site 20 mg cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic