شمرون ، شمیران و معرفی محله های شمیران،مذهبی ، علمی ، پزشکی ، آموزشی ، کامپیوتر

با کلیک بر روی هر عنوان آن مطلب برای  مشاهده  باز می گردد

سوالات کلاس های اول تا پنجم :  

سوال های علوم 1        آزمون جامع6                     سوالهای علوم 2                                        سوال های تاریخ و مدنی1                      سوال های ریاضی پنجم                                سوال های هدیه پنجم                           سوالهای تاریخ و مدنی پنجم                       فهرست سوال های آزمون ارزشیابی دروس         املا6                                                    سوال های نور و رنگ                             سوال های تاریخ و مدنی 2                           سوال دروس کلاس پنجم                       سوال های تستی ریاضی                           سوال علوم3                                       سوال علوم2                                           سوال علوم1                                      ریاضی پیشرفت علمی                               سوال های علوم و ریاضی پنجم               سوال های ریاضی پنجم   ریاضی پنجم                                 سوال های علوم                                 سوال ریاضی چهارم  المپیاد3و4                                        سوال های کلاس پنجم                         انشاء پنجم                                                      علوم پنجم 1                                     علوم پنجم 2                                            علوم بخش 8 و 9      علوم6            علوم بخش10 و 11   

سوالات ازمون ورودی دبیرستان تیزهوشان 92-93